Thor Marine S.A.

shipping supplies

ship repair

lashing

ship supply
ebulten E-Bülten

KARGO HASAR GÖZETİMİ

Kargo Hasar Gözetimi

Gemi kargo hasar gözetimi, deniz taşımacılığının başlangıcından itibaren var olan bir uygulamadır. Gemi kargo hasar gözetimi, denizcilik endüstrisindeki güvenlik standartlarını artırmaya ve ticaretin düzgün ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamaya yönelik önemli bir süreçtir.

İnsanlar denizlerde ticaret yapmaya başladığında, kargolarının güvenli bir şekilde taşındığından ve gemi taşımacılığı sırasında herhangi bir hasarın tespit edildiğinden emin olmak istemişlerdir. Bu nedenle gemi kargo hasar gözetimi, deniz taşımacılığının geçmişine uzanan eski bir uygulamadır.

Gemi kargo hasar gözetimi, özellikle denizcilik endüstrisinin büyümesi ve gelişmesiyle daha yaygın hale gelmiştir. Deniz taşımacılığındaki teknolojik ilerlemeler, gemi kargo hasar gözetimi yöntemlerini daha etkili ve güvenilir hale getirmiştir.

Gemi kargo hasar gözetimi, deniz taşımacılığı sırasında yüklenen kargonun taşıma süreci boyunca oluşabilecek hasarları izlemek, tespit etmek, kayıt altına almak ve gerektiğinde tazminat talepleri için kanıt sunmak amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu işlem, gemiye yüklenen malların taşıma sırasında herhangi bir zarar veya kayba uğrayıp uğramadığını belirlemeyi amaçlar.

 Thor Marine SA olarak, kargo hasar gözetimi uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz bir hizmettir.

Kargo Hasar Gözetimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Gemi kargo hasar gözetimi, kargo sahipleri, taşıma şirketleri ve sigorta şirketleri arasında güvenilir bir izleme ve tazminat süreci sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Bu süreç, malların güvenli bir şekilde taşınması ve hasar durumunda adil bir çözümün sağlanması için büyük önem taşır. Bu süreç de dikkatli bir denetim ve kayıt tutma sürecini içerir ve çoğu zaman bağımsız denetim firmaları tarafından yürütülür.

Gemi kargo hasar gözetimi, kargo sahipleri, taşıma şirketleri ve gemi kaptanları tarafından da yapılabilir. Gemi kargo hasar gözetimi genellikle yükleme ve boşaltma limanları, depolar, taşıma şirketlerinin ofisleri veya bağımsız denetim firmalarının laboratuvarları gibi ilgili yerlerde gerçekleştirilir.

Gemi kargo hasar gözetiminin genellikle yapıldığı yerler:

Yükleme ve Boşaltma Limanları: Kargonun gemiye yüklendiği veya gemiden boşaltıldığı limanlar, gemi kargo hasar gözetimi için önemli yerlerdir. Bu limanlarda kargo hasarı gözetimi, yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında gerçekleştirilir.

Depolar: Kargo, gemiden alındığında veya gemiye yüklendiğinde geçici olarak depolara konulur. Bu depolarda, kargo hasarı gözetimi yapılır. Kargonun depoda nasıl saklandığı ve muhafaza edildiği de gözlemlenir.

Taşıma Şirketleri: Gemi taşımacılığı yapan şirketlerin ofisleri, gemi kargo hasar gözetimi için önemli bir noktadır. Taşıma şirketleri, hasarları izlemek, belgelemek ve gerektiğinde tazminat taleplerini işlemek için bu ofislerde çalışmalar yaparlar. Ayrıca, taşıma şirketleri kargo hasarını önlemek için uygun taşıma ve depolama yöntemlerini uygularlar.

Bağımsız Denetim Firmalarının Laboratuvarları: Bağımsız denetim firmaları, gemi kargo hasar gözetimi hizmeti sunan profesyonel firmalardır. Bu firmalar, gemi kargonun yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması sırasında hasarları izlemek ve belgelemek için uzman personel kullanır. Bağımsız denetim firmaları, tarafsız bir bakış açısıyla hasarı tespit ederler ve bu hasarı raporlarla belgeleyerek müşterilere sunarlar. Bu firmaların laboratuvarları, kargo hasarı analizi, belgeleme ve raporlama için kullanılır. Hasarın nedenini ve boyutunu belirlemek amacıyla özel testler yapabilirler.

Sigorta Şirketleri: Sigorta şirketleri, sigorta poliçelerine tabi kargoların hasarlarını incelemek ve tazminat taleplerini değerlendirmek amacıyla ofislerinde kargo hasar gözetimi yaparlar. Sigortaladıkları kargoların güvence altında olup olmadığını değerlendirmek amacıyla gemi kargo hasar gözetimi yapabilirler. Hasarın nedenini ve miktarını belirlemek, sigorta şirketlerinin tazminat ödeme kararlarını etkiler.

Kargo Sahipleri: Kargo sahipleri, kendi mallarının güvenli taşınmasını sağlamak amacıyla gemi kargo hasar gözetimi yapabilirler. Kargo sahipleri, malın yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında hasar görmesini önlemek için dikkatli bir şekilde gözetim yaparlar.

Gemi kargo hasar gözetimi yapan firmalar, aşağıdaki unsurlara dikkat ederler:

Yüklemeyi İzlemek: Kargo hasar gözetimi, gemiye yüklenmeden önce kargonun durumunu kontrol ederek başlar. Yüklemenin düzgün ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi önemlidir. Yükleme işlemi sırasında kargonun herhangi bir hasara uğramaması için gerekli önlemler alınır.

Kargonun Durumu: İlk adım, gemiye yüklenecek kargonun detaylı bir şekilde incelenmesini içerir. Bu, kargonun cinsi, miktarı, özellikleri ve özellikle taşıma şartlarına uygunluğunun değerlendirilmesini içerir. Gemiye yüklenmeden önce kargonun durumunu kontrol ederler. Hasarlı veya eksik malları tespit ederler.

Kargo Bilgilerinin İncelenmesi: Kargonun doğru ve dayanıklı bir şekilde ambalajlanmış olması önemlidir. Ambalajın hasarlı olup olmadığı kontrol edilir.

Taşıma Sözleşmesi ve Sigorta: Taşıma sözleşmesi ve sigorta belgeleri dikkatlice incelenir ve gerektiğinde kayıt altına alınır.

Taşıma Sürecini İzlemek: Kargonun gemiye yüklenmesinin ardından, gemi seyrine başladığında hasar gözetimi devam eder. Kargo, deniz yolculuğu sırasında çeşitli etkenlere (deniz koşulları, dalgalanma, sallanma vb.) maruz kalır ve bu süreçte hasar gözlemlenebilir.

Yüklemeye İlişkin Kayıtlar: Yükleme sırasında kargonun nasıl yerleştirildiği, bağlandığı ve sabitlendiği kayıt altına alınır.

Güzergâh ve Liman Bilgileri: Geminin rotası ve liman bilgileri kayıt altına alınır.

Kargonun Boşaltılması: Kargo, varış limanında gemiden boşaltılırken hasar gözetimi devam eder. Boşaltma işlemi dikkatle izlenir.

Kargo Takibi: Kargo, deniz taşımacılığı sırasında gemideki yerini takip edilir. Deniz koşulları ve geminin seyri gözlemlenir.

Boşaltma Kayıtları: Boşaltma işlemi sırasında kargonun durumu ve yerleştirilmesi ile ilgili bilgiler kaydedilir.

Denetim ve Belgeleme: Hasarları gözlemleyip fotoğraf veya video gibi delillerle belgeleyerek tespit ederler. Hasar raporları oluştururlar.

Hasarı Belgelemek: Herhangi bir hasar tespit edildiğinde, gemi kargo hasar gözetimi görevlileri bu hasarı detaylı bir şekilde belgelemekle sorumludur. Bu, fotoğraf çekmek, yazılı raporlar oluşturmak ve hasarın ne zaman, nerede ve nasıl oluştuğunu kaydetmek gibi yöntemleri içerebilir.

Sorumluluk Tayini: Hasarın nedenini ve sorumluluğunu belirlerler. Eğer hasar taşıma şirketinin ihmali sonucu meydana gelmişse, bu durumu tespit ederler.

Tazminat Taleplerine Hazırlık: Hasarın boyutunu ve tazminat miktarını hesaplarlar ve tazminat talepleri için gerekli belgeleri hazırlarlar. Kargo hasar gözetimi ayrıca hasarın nedenini ve sorumluluğunu belirlemek için yapılır. Eğer hasar, taşıma şirketinin ihmali sonucu meydana gelmişse, tazminat talepleri için gerekli bilgileri sağlamak amacıyla hasar gözetimi önemli bir rol oynar.

Hukuki Süreçte Delil Sağlama: Eğer kargo hasarından kaynaklanan bir hukuki süreç başlatılırsa, gemi kargo hasar gözetimi belgeleri mahkemede delil olarak kullanılabilir. Bu, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar.

Elektronik İzleme: Günümüzde, gemi kargo hasar gözetimi için gelişmiş teknoloji ve elektronik izleme sistemleri de kullanılmaktadır. Bu sistemler, kargo taşımacılığını daha güvenli ve verimli hale getirmek amacıyla kullanılır.

Sigorta Şirketi İle İletişim: Sigorta şirketi ile iletişime geçilir ve hasarın sigorta kapsamında olup olmadığı değerlendirilir.

Tazminat Hesaplama: Hasarın boyutu ve tazminat miktarı hesaplanır. Bu, kargo sahibi veya sigorta şirketi tarafından yapılır.

Gemi kargo hasar gözetimi, deniz taşımacılığının karmaşıklığı ve riskleri göz önüne alındığında önemli bir süreçtir ve bu alanda daha fazla farkındalığın artırılması gereklidir.

Kargo Hasar Gözetimi’nde Kullanılan Denizcilik Terimleri

Gemi kargo hasar gözetimi sırasında, denizcilik terimleri ve kavramlar sıkça kullanılır. Örneğin, "stivaj" (yükleme düzeni), "bollard" (bağlama direği) ve "kot" (gemideki seviye) gibi terimler, bu süreçte önemli rol oynar.

Stivaj (Yükleme Düzeni): Stivaj, kargonun gemi içinde nasıl yerleştirildiği veya düzenlendiği anlamına gelir. Kargonun dengeli ve güvenli bir şekilde gemiye yerleştirilmesi, gemi kargo hasarının önlenmesinde kritik bir rol oynar. Yanlış stivaj, kargonun sarsılmasına veya zarar görmesine neden olabilir.

Bollard (Bağlama Direği): Bollardlar, gemilerin limanda bağlandığı veya demirlediği sabit metal direklerdir. Gemi kargo hasar gözetimi sırasında bollardlar, geminin güvenli bir şekilde limanda tutulmasını sağlayan önemli bir unsur olarak dikkate alınır. Yanlış bağlama veya bollardların yetersiz kullanımı, geminin hasar görmesine neden olabilir.

Kot (Gemideki Seviye): Kot, geminin içindeki su seviyesini belirtir. Kargo hasar gözetimi sırasında geminin kottaki değişiklikleri izlemek önemlidir. Özellikle yüklenen kargonun ağırlığı ve geminin dengesi göz önünde bulundurularak, geminin kot seviyesinin kontrol edilmesi hasarı önlemeye yardımcı olabilir.

Baş ve Kıç (Gemi Uçları): Gemi kargo hasar gözetiminde geminin "baş"ı (fore) ve "kıçı" (aft) terimleri sıkça kullanılır. Kargonun gemi içindeki konumu ve düzeni, geminin başından kıçına kadar olan uzunluğu boyunca dikkate alınmalıdır. Örneğin, geminin baş kısmındaki aşırı yükleme veya dengesiz stivaj, geminin ön tarafının suya gömülmesine veya kıç tarafının yükselmesine neden olabilir.

Trim (Gemideki Denge): Trim, geminin baş ve kıç tarafındaki su seviyesinin dengesizliğini ifade eder. Gemi kargo hasar gözetimi sırasında, geminin trimi incelenir. Yanlış trim, gemi kargonun zarar görmesine veya deniz yolculuğu sırasında olumsuz etkilere yol açabilir.

Bu terimler ve kavramlar, gemi kargo hasar gözetimi sırasında dikkate alınan önemli denizcilik unsurlarıdır. Doğru anlamak ve uygulamak, kargo ve gemi güvenliği açısından hayati öneme sahiptir ve potansiyel hasarları önlemeye yardımcı olabilir.



Diğer Gözetim Hizmetlerimiz için tıklamanız yeterli!

SOSYAL MEDYA

ayrac

İLETİŞİM

 • Telefon
  : +90 212 438 0039
 • Faks
  : +90 212 355 3746
 • Aoh
  : +90 532 710 8003
 • E-Posta
  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thor International Ship Supply, Port Services & Foreign Trade Inc. | © 2016, All rights reserved