Thor Marine S.A.

shipping supplies

ship repair

lashing

ship supply
ebulten E-Bülten

MÜHÜRLEME VE MÜHÜR SÖKME GÖZETİMİ

Mühürleme ve mühür sökme gözetimi, yük taşımacılığı ve depolama süreçlerinde kullanılan mühürlerin doğru ve güvenli bir şekilde uygulandığını, takip edildiğini ve gerektiğinde uygun prosedürler doğrultusunda söküldüğünü denetlemek amacıyla gerçekleştirilen süreci ifade eder. Bu süreç, yüklerin güvenliği, bütünlüğü ve izlenebilirliği için önemlidir.

Mühürleme ve mühür sökme gözetimi aşağıdaki adımları içerebilir:

 1. Mühür Uygulamasının Denetimi: Yüklerin taşıma öncesi veya depolama sürecinde mühürlerin doğru bir şekilde uygulandığından emin olunur. Mühürlerin türü, numarası ve diğer bilgiler kontrol edilir.

 2. Mühür Numarasının Kaydedilmesi: Mühürlerin numaraları kaydedilir ve gerektiğinde izlenebilirliği sağlamak amacıyla belgelendirilir.

 3. Taşıma Sürecinde İzleme: Yüklerin taşıma süreci boyunca mühürlerin bütünlüğünün korunduğundan ve izlenmesinin sağlandığından emin olunur. Gerekirse güvenlik kameraları veya sensörler kullanılır.

 4. Mühür Sökme İşleminin Denetimi: Yüklerin varış noktasında veya depo alanında mühürlerin doğru prosedürlere uygun şekilde söküldüğünden emin olunur. Mühürlerin bütünlüğü kontrol edilir.

 5. Mühür Bilgilerinin Raporlanması: Mühürlerin uygulama ve sökme aşamaları, mühür numaraları ve diğer bilgiler düzenli olarak raporlanır. Bu raporlar, gerektiğinde izlenebilirliği sağlamak ve doğrulamak için kullanılır.

 6. Risk Analizi ve Güvenlik Kontrolü: Mühürlerin yanlış kullanımı, hasar görmesi veya manipülasyonu gibi riskleri değerlendirerek uygun güvenlik önlemleri alınır.

 7. Yetkilendirilmiş Kişilerin Gözetimi: Mühürleme ve mühür sökme işlemlerini gerçekleştiren kişilerin yetkilendirilmiş ve eğitilmiş kişiler olduğundan emin olunur.

Mühürleme ve mühür sökme gözetimi, yüklerin izlenebilirliğini sağlamak, hırsızlık veya manipülasyon risklerini azaltmak ve taşıma güvenliğini artırmak amacıyla yapılır. Doğru mühürleme ve sökme işlemleri, yüklerin taşıma sırasında güvende olduğunu ve taşıma operasyonlarının güvenilir bir şekilde yürütüldüğünü gösterir.

SOSYAL MEDYA

ayrac

İLETİŞİM

 • Telefon
  : +90 212 438 0039
 • Faks
  : +90 212 355 3746
 • Aoh
  : +90 532 710 8003
 • E-Posta
  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thor International Ship Supply, Port Services & Foreign Trade Inc. | © 2016, All rights reserved